Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Exenatid

Klassificering: 2

Preparat: BYDUREON, BYETTA

ATC kod: A10BJ01

Substanser: exenatid

Bedömning

Det är viktigt att diabetes under graviditet sköts av specialist, och behandling är viktig. Diabetes under graviditet skall dock inte behandlas med exenatid då erfarenheten av sådan behandling saknas och viss negativ påverkan på fosterutvecklingen har setts i djurförsök. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Exenatid är indicerat vid behandling av typ 2-diabetes i kombination med andra medel då dessa inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll. Substansen är en analog till GLP-1, ett endogent inkretinhormon som förstärker den glukosberoende insulinutsöndringen från betacellerna i pankreas.

Erfarenhet av behandling med exenatid under graviditet saknas. I djurförsök finns vissa tecken till negativa effekter på fostret, men det är osäkert vilken betydelse fynden har hos människa. I litteraturen finns uppgifter om att diabetes typ 2 i sig kan vara förenat med en ökad missbildningsrisk. Perorala antidiabetika ansågs tidigare kunna ge intrauterin hypoglykemi och vid behandling i slutet av graviditeten neonatal hypoglykemi. Detta har dock inte kunnat påvisas i gjorda studier. Risken för hypoglykemi med denna typ av substanser borde vara mycket liten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för exenatid.

Uppdaterat: 2018-02-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Dhulkotia JS, Ola B, Fraser R, Farrell T. Oral hypoglycemic agents vs insulin in management of gestational diabetes: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2010;203:457e1-9. PubMed
  2. Moore LE, Clokey D, Rappaport VJ, Curet LB. Metformin compared with glyburide in gestational diabetes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2010;115:55-9. PubMed
  3. Palomba S, Falbo A, Orio F, Zullo F. Effect of preconceptional metformin on abortion risk in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril. 2009;92:1646-58. PubMed
  4. Tso LO, Costello MF, Albuquerque LE, Andriolo RB, Freitas V. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2009;:CD006105. PubMed
  5. Glueck CJ, Goldenberg N, Pranikoff J, Loftspring M, Sieve L, Wang P. Height, weight, and motor-social development during the first 18 months of life in 126 infants born to 109 mothers with polycystic ovary syndrome who conceived on and continued metformin through pregnancy. Hum Reprod. 2004;19:1323-30. PubMed
  6. Towner D, Kjos SL, Leung B, Montoro MM, Xiang A, Mestman JH, Buchanan TA. Congenital malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446–51. PubMed
  7. Hiles RA, Bawdon RE, Petrella EM. Ex vivo human placental transfer of the peptides pramlintide and exenatide (synthetic exendin-4). Hum Exp Toxicol. 2003;22:623-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter