Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ezetimib

Klassificering: 2

Preparat: Atozet, Ezetimib Actavis, Ezetimib Aristo, Ezetimib Krka, Ezetimib Medical Valley, Ezetimib Sandoz, Ezetimib STADA, Ezetimib/Simvastatin Krka, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Mylan, Ezetimibe Orion, Ezetrol, Ezetrol®, Inegy®

ATC kod: C10AX09, C10BA02, C10BA05

Substanser: ezetimib

Bedömning

Användning av ezetimib under tidig graviditet bör undvikas, då erfarenheten av behandling till gravida är ringa. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Ezetimib är ett kolesterolsänkande medel av annan kemisk struktur än statiner och som ofta används tillsammans med en statin. Ringa erfarenhet finns av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 5 barn vars mödrar uppgivit att de använt ezetimib under tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-04-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.