Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Famciklovir

Klassificering: 2

Preparat: Famvir, Famvir®

ATC kod: J05AB09

Substanser: famciklovir

Bedömning

Erfarenheter av famciklovir under graviditet är begränsade och möjligheten att famciklovir kan verka fosterskadande är inte bedömbar. Exponering under graviditet bör därför undvikas. Om exponering skett finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Famciklovir användes vid infektioner med herpes simplex och herpes zoster. Data över användning under tidig graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem barn, vars mödrar uppgivit användning av famciklovir i tidig graviditet – ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-01-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter