Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Famotidin

Klassificering: 2

Preparat: Famotidin Copyfarm, Famotidin Hexal, FAMOTIDINE INJECTION, Pepcid, Pepcid Duo, Pepcidin

ATC kod: A02BA03, A02BA53

Substanser: famotidin

Bedömning

Det finns idag ingen orsak att misstänka att famotidin skulle innebära en ökad risk för fosterskada. Eftersom erfarenheterna av användning av famotidin under graviditet ännu är begränsade kan det dock vara klokt med en viss försiktighet, även om man inte sett några överrisker vid användning av närbesläktade preparat. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska läkare kontaktas.

Bakgrund

Famotidin tillhör histamin-2-receptorantagonisterna och används vid magsår och besläktade tillstånd. Ett fåtal studier av förlossningsutfallet efter exponering för histamin-2-receptorantagonister finns publicerade utan att man kunnat finna några tecken på teratogenicitet [1-4]. I det största materialet ingick 1148 exponeringar för hela gruppen histamin-2-receptorantagonister [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 512 exponeringar för famotidin registrerade. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,1%) mot 10 –11 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som tycktes vara överrepresenterad. Av kvinnorna som använt famotidin hade 38 använt det i kombination med antacida. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos – en ventrikelseptumdefekt.

I publicerad litteratur har ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen redovisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [5].

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Gorodischer R, Koren G, Sheiner E, Wiznitzer A, Uziel E, Levy A. The safety of H(2)-blockers use during pregnancy. J Clin Pharmacol 2010;50:81-7. PubMed
  2. Garbis H, Elefant E, Diav-Citrin O, Mastroiacovo P, Schaefer C, Vial T, et al. Pregnancy outcome after exposure to ranitidine and other H2-blockers. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services. Reprod Toxicol 2005;19:453-8. PubMed
  3. Magee LA, Inocencion G, Kamboj L et al. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective cohort study. Dig Dis Sci 1996;41:1145-9. PubMed
  4. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  5. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.