Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fampridin

Klassificering: 2

Preparat: Aminopyridin APL, Fampyra

ATC kod: N07XX07

Substanser: fampridin

Bedömning

Behandling med fampridin bör undvikas under graviditet då erfarenhet saknas. Om exponering skett i tidig graviditet, finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Fampridin är en kaliumkanalblockerare med indikationen förbättring av gångförmåga hos patienter med multipel skleros. Inga data över behandling till gravida har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har minskad vikt och livsduglighet hos foster setts i doser som var toxiska för mamman men ingen ökad risk för missbildningar. Det är oklart vilken relevans fynden har hos människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter