Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Febuxostat

Klassificering: 2

Preparat: ADENURIC, Febuxostat Accord, Febuxostat Krka, Uloric

ATC kod: M04AA03

Substanser: febuxostat

Bedömning

Febuxostat bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Febuxostat hämmar urinsyrasyntesen och används vid gikt. Inga publikationer av användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har ingen negativ påverkan på fosterutveckling setts i kliniskt relevanta doser.

Uppdaterat: 2016-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Adenuric. Public Assessment Report 2008. https://goo.gl/gXmt3W
  2. EMA. Produktresumé. https://goo.gl/qqFoQv

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.