Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenazon

Klassificering: 2

Preparat: Fenazon APL, Koffazon N

ATC kod: N02BB51, R01AX10

Substanser: fenazon

Bedömning

Fenazon ska inte användas i sen graviditet, då det kan finnas en risk för bland annat för tidig slutning av ductus arteriosus, minskad mängd fostervatten och nedsatt njurfunktion hos den nyfödde. I tidig graviditet kan dock fenazon troligen användas utan risk för fosterskador. Det finns inte heller någon anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Fenazon (i kombination med koffein i Koffazon) har inte satts i samband med någon fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 73 barn vars mödrar uppgivit användning av fenazon tabletter i tidig graviditet. Sju av barnen (1-2 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt, två hade hypospadi, ett barn hade en medfödd katarakt, ett barn hade en pes equinovarus, ett barn hade en missbildning av örat, och ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel. De olika missbildningarna är inte relaterade till varandra och tillsvidare får man anta att den något förhöjda frekvensen av missbildningar är ett slumpfynd.

Verkningsmekanismen för fenazon är okänd men förmodligen hämmar substansen prostaglandinsyntesen [1]. Användning mot slutet av graviditeten ökar i så fall risken för komplikationer på liknande sätt som NSAID-preparat. Behandling skulle kunna orsaka konstriktion eller slutning av ductus arteriosus intrauterint, vilket kan leda till pulmonell hypertension och andningsproblem hos det nyfödda barnet. Exponering kan även hämma njurfunktionen hos fostret med minskad mängd fostervatten och neonatal anuri som följd. Vidare kan kan prostaglandinhämning motverka livmoderns sammandragningar, vilket kan resultera i långsammare förlossning, samt försämra trombocytfunktionen och öka risken för blödning [1-4].

Uppdaterat: 2017-11-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Koren G, Florescu A, Costei AM, Boskovic R, Moretti ME. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006;40:824-9. PubMed
  3. Østensen M, Khamashta M, Lockshin M, Parke A, Brucato A, Carp H et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther. 2006;8:209. PubMed
  4. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). NSAIDs in pregnancy. August 2014. www.toxbase.org. Hämtat 2017-11-27.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter