Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenfluramin

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: fenfluramin

Bedömning

Erfarenhet av användning av fenfluramin under graviditet saknas i stor utsträckning. Fenfluramin skall därför undvikas under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Fenfluramin är ett antiobesitasmedel. Inte mycket är känt om användning under graviditet, men substansen har tidigare ansetts vara associerad med hjärtfel. En amerikansk studie baserad på 98 exponerade fall kunde dock inte se någon ökning av missbildningar jämfört med en kontrollgrupp. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Jones KL, Johnson KA, Dick LM, Felix RJ, Kao KK, Chambers CD. Pregnancy outcomes after first trimester exposure to phentermine/fenfluramine. Teratology 2002;65:125-30. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter