Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoxibenzamin

Klassificering: 2

Preparat: Dibenyline, Dibenzyran, Phenoxybenzamine

ATC kod: C04AX02

Substanser: fenoxibensamin, fenoxibensaminhydroklorid

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av användning av fenoxibenzamin under graviditet. Därmed bör användning ske med återhållsamhet och substansen användas enbart på strikt indikation. Om exponering skett under tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Fenoxibenzamin är ett långverkande alfa-blockerande medel. Dess främsta användning är vid feokromocytom och användning under graviditet är troligen sällsynt. Föga data om eventuella fosterskadande effekt finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter