Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoximetylpenicillin (penicillin V)

Klassificering: 1

Preparat: Avopenin, Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, Kåvepenin®, Kåvepenin® Frukt, Peceve®, Primve, Tikacillin

ATC kod: J01CE02

Substanser: fenoximetylpenicillin, fenoximetylpenicillinbensatin, fenoximetylpenicillinkalium

Bedömning

Fenoximetylpenicillin kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten.

Bakgrund

Fenoximetylpenicillin, penicillin V, används ofta som förstahandsantibiotikum i praxis. Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14297 barn vars mödrar uppgivit användning av fenoximetylpenicillin. Av dessa hade 290 barn (2,0 %) någon missbildningsdiagnos mot 297 förväntade (2,1%). Sålunda var det en normal missbildningsfrekvens bland barn exponerade för penicillin V under graviditeten och de olika mera betydande missbildningstyperna förekom i förväntade antal. En detaljerad analys av utfallet efter penicillin V finns publicerad.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Källén BA, Otterblad Olausson P, Danielsson BR. Is erythromycin therapy teratogenic in humans?. Reprod Toxicol 2005;20:209-14. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.