Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fentolamin

Klassificering: 2

Preparat: Invicorp, Phentolamine Mesylate, Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Regitin, Regitin Novartis Pharma K.K, Regitine, Rogitine

ATC kod: C04AB01, G04BE30

Substanser: fentolamin, fentolaminmesilat

Bedömning

Erfarenhet av fentolamin under graviditet saknas i stor utsträckning, vilket gör att substansen skall användas med viss försiktighet. Det finns dock inga hållpunkter för att fentolamin skulle vara fosterskadande. Om exponering för fentolamin skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Fentolamin är en alfablockerare, som används vid bland annat hypertensiv kris, och exponering i tidig graviditet är osannolik. Inget är känt om preparatet vad avser fosterskadande effekt men alfablockerare har aldrig satts i samband med teratogena egenskaper. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.