Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenylpropanolamin

Klassificering: 1

Preparat: Rinexin, Rinexin®, Rinomar®

ATC kod: R01BA01, R01BA51

Substanser: fenylpropanolamin, fenylpropanolaminhydroklorid

Bedömning

Man har nu stor erfarenhet av användning av fenylpropanolamin i tidig graviditet. Allt talar för att användning kan ske utan risk i normal dosering.

Bakgrund

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 4 152 barn vars mödrar uppgivit användning av fenylpropanolamin i tidig graviditet. Det fanns 79 barn som hade någon missbildningsdiagnos (1,9%), mot 87 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.

Mödrar till 145 barn rapporterade användning av kombinationen med cinnarizin – sex av barnen hade en missbildningsdiagnos mot tre förväntade. Missbildningsfrekvensen var således något hög, men inte statistiskt säkerställt högre än förväntat. Det fanns inte heller något speciellt mönster: Ett barn hade omfalocele samt gomspalt. Två barn hade polydaktyli och ett syndaktyli, ett hade hydrocefali, ett ospecificerat hjärtfel, och ett barn hade Downs syndrom.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källén BA, Otterblad Olausson P. Use of oral decongestants during pregnancy and delivery outcome. Am J Obstet Gynecol 2006;194:480-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter