Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ferumoxsil

Klassificering: 1

Preparat: Lumirem

ATC kod: V08CB01

Substanser: ferumoxsil

Bedömning

Ferumoxil som kontrastmedel kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Ferumoxsil är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi som ges peroralt och inte absorberas. Det finns därför inga risker med att använda det under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter