Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fettemulsioner för parenteral nutrition

Klassificering: 1

Preparat: Clinoleic, Intralipid®, Lipoplus®, Omegaven, SMOFlipid, Structolipid®, Vasolipid®

ATC kod: B05BA02

Substanser: glycerol, olivolja, raffinerad, omega-3-syratriglycerider, renad strukturerad triglycerid, renade äggfosfolipider, sojalecitin, sojaolja, triglycerider, triglycerider, medellångkedjiga

Bedömning

Fettemulsioner för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Dessa lösningar innehåller fettemulsioner, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 120 fall med denna exponering. Fyra av barnen (2-3 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos, men flertalet av dessa missbildningar var lindriga. Såväl missbildningsfrekvens som graviditetsutfall i övrigt var helt normala.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.