Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fexofenadin

Klassificering: 1

Preparat: Allegra, Altifex, Fexofenadin 2care4, Fexofenadin ABECE, Fexofenadin Apofri, Fexofenadin Cipla, Fexofenadin Ebb, Nefoxef, Telfast®

ATC kod: R06AX26

Substanser: fexofenadin, fexofenadinhydroklorid

Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att fexofenadin skulle vara fosterskadande. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenat med en ökad missbildningsrisk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 335 barn vars mödrar rapporterat användning av terfenadin eller dess huvudmetabolit fexofenadin under tidig graviditet. Av barnen hade 25 (mot 28 förväntade) en missbildningsdiagnos, vilket snarast är en låg siffra. Ingen typ av missbildning var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2019-02-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.