Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fibrinogen

Klassificering: 1

Preparat: Fibclot, Fibryga, Haemocomplettan P, Riastap®

ATC kod: B02BB01

Substanser: fibrinogen

Bedömning

Fibrinogen kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Fibrinogen ges parenteralt vid stora blödningar främst hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi. Det förefaller uteslutet att behandling skulle kunna innebära någon risk för fostret om patienten är gravid.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex barn vars mödrar använt fibrinogen. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter