Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fidaxomicin

Klassificering: 2

Preparat: DIFICLIR

ATC kod: A07AA12

Substanser: fidaxomicin

Bedömning

Fidaxomicin bör kunna användas under graviditet utan någon ökad risk för fostret trots begränsad erfarenhet.

Bakgrund

Fidaxomicin är ett antibiotikum som tillhör klassen makrocykliska antibakteriella medel. Läkemedlet absorberas i mycket låg utsträckning och verkar lokalt i tarmen. Användningsområdet är behandling av Clostridium difficileinfektion.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter