Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Filgrastim (G-CSF)

Klassificering: 2

Preparat: Accofil, Neupogen Novum, Neupogen®, Neupogen® Novum, Nivestim, Ratiograstim, Tevagrastim, Zarzio

ATC kod: L03AA02

Substanser: filgrastim

Bedömning

Filgrastim bör, om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Filgrastim innehåller en granulocyt-kolonistimulerande faktor och används vid grav neutropeni. Begränsad erfarenhet finns av användning under graviditet men det förefaller inte troligt, att filgrastim skulle kunna verka fosterskadande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sju barn vars mödrar angivit exponering för filgrastim. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.