Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Finasterid

Klassificering: 3

Preparat: Finasterid Actavis, Finasterid Alternova, Finasterid Arrow, Finasterid Aurobindo, Finasterid BMM Pharma, Finasterid Copyfarm, Finasterid Orion, Finasterid ratiopharm, Finasterid Sandoz, Finasterid STADA®, Finasterid Teva, Finasteride Accord, Finasteride Ranbaxy, Finasteride Teva, Finpros, Propecia, Propecia®, Proscar®

ATC kod: D11AX10, G04CB01

Substanser: finasterid

Bedömning

Finasterid skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet, ungefär vecka 8-16 efter sista menstruationen, måste man räkna med möjligheten av en störning av genitalutvecklingen, om fostret är av manligt kön. Om fostret är av kvinnligt kön är det ej sannolikt att någon störning uppträtt. Särskilt vid exponering under senare delen av den känsliga perioden är det troligt att en eventuell missbildning kommer att utgöras av en operabel hypospadi. Om exponering skett under tidig graviditet bör detta leda till en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. En riktad ultraljudsundersökning kan bli aktuell.

Om den manliga partnern använt finasterid finns ingen orsak att tro att fosterskada skall kunna uppstå av detta skäl.

Bakgrund

Finasterid används dels vid vissa former av håravfall, dels i högre dos vid prostatahypertrofi. Substansen rekommenderas inte till kvinnor. Finasterid kommer att motverka den normala könsdifferentieringen av ett manligt foster (som drivs av dihydrotestosteron). Som väsentligaste resultat kan man vänta sig en störning av penisbildningen med uppkomst av hypospadi. Man skulle också kunna tänka sig en mera avancerad form av intersex. Dokumenterade sådana fall är ännu inte kända.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där finasterid rapporterats ha använts i tidig graviditet. Man har diskuterat möjligheten av att finasteridbehandling av den manliga partnern skulle kunna leda till likartade fosterskador. Även om inga data finns över detta är det biologiskt ytterst litet sannolikt.

Uppdaterat: 2013-07-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.