Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flekainid

Klassificering: 2

Preparat: Flecainid "Sandoz", Flecainide, Flekainid Sandoz, Tambocor, Tambocor Meda Pharmaceuticals Ltd, Tambocor Retard

ATC kod: C01BC04

Substanser: flekainid, flekainidacetat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av flekainid under graviditet, men tillsvidare bör flekainid undvikas och endast användas på strikt indikation under graviditet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Flekainid används vid allvarliga arytmier och användning under graviditet torde vara ovanligt. Inga epidemiologiska studier över flekainid under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.