Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flucytosin

Klassificering: 2

Preparat: Ancotil, Ancotil Meda, Ancotil®

ATC kod: J02AX01

Substanser: flucytosin

Bedömning

Tills vidare bör användning av flucytosin i tidig graviditet undvikas utom på stark indikation. Djurförsök har visat ogynnsamma effekter. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av flucytosin under graviditet är begränsade. Preparatet används vid allvarliga svampinfektioner och exponering under graviditet torde vara sällsynt. Djurförsök har visat att flucytosin givet under organogenesen kan ge upphov till skelettmissbildningar. Det är dock oklart vilken relevans fynden har för människa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för flucytosin.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter