Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fludarabin

Klassificering: 3

Preparat: Fludara, Fludara Bayer, Fludara®, Fludarabin Actavis, Fludarabin Ebewe, Fludarabin Hospira, Fludarabine Accord, Fludarabine phosphate, Fludarabine Phosphate

ATC kod: L01BB05

Substanser: fludarabin, fludarabinfosfat

Bedömning

Fludarabin bör kunna utöva en fosterskadande effekt men styrkan av denna är okänd. För övriga purinanaloger tycks risken vara måttlig. Om exponering skett i tidig graviditet bör en diskussion tas upp om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling med fludarabin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Fludarabin är en purinanalog som används vid malignitet. Ingen erfarenhet av behandling av gravida finns. För andra purinanaloger tycks dock riskerna för fosterskada vara relativt låga för att gälla cytostatiskt verksamma läkemedel.

In vitro- och djurstudier tyder också på att fludarabin eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen uppgiven exponering för fludarabin.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.