Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flumazenil

Klassificering: 2

Preparat: Flumazenil Actavis, Flumazenil B. Braun, Flumazenil Fresenius Kabi, Flumazenil Hameln, Lanexat, Lanexat®

ATC kod: V03AB25

Substanser: flumazenil

Bedömning

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av flumazenil.

Bakgrund

Flumazenil används för att upphäva effekten av bensodiazepiner, till exempel vid överdoseringar. I regel rör det sig om endast tillfällig administrering. Även om erfarenheten är begränsad av substansens påverkan på fosterutvecklingen kan det antas att behandlingen är relativt riskfri och hävandet av förgiftningen måste överväga tänkbara risker för fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit sig ha fått flumazenil. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.