Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flumetason och kliokinol – örondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Locacorten Vioform Eardrops, Locacorten®-Vioform®, Locacorten-Vioform

ATC kod: S02CA02

Substanser: flumetason, flumetasonpivalat, kliokinol

Bedömning

Flumetason örondroppar kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Flumetason och kliokinol i örondroppar (Locacorten-Vioform) ger ingen systemisk absorption av betydelse och risk för fosterskada kan uteslutas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex barn med exponering för örondropparna, barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.