Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flunarizin

Klassificering: 2

Preparat: Sibelium, Sibelium 10 mg, Sibelium 5 mg comprimidos

ATC kod: N07CA03

Substanser: flunarizin, flunarizinhydroklorid

Bedömning

Flunarizin kan troligen utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Flunarizin är ett preparat med antihistamina effekter som använts vid olika indikationer, bland annat som profylaktisk behandling av migrän. Erfarenheten av användning under graviditet är sparsam, men besläktade preparat tycks sakna fosterskadande effekter. I en studie har till och med en gynnsam effekt på fostertillväxten hos rökande mödrar beskrivits.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder uppgivit användning av flunarizin – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ. Calcium channel blockers for potential impaired fetal growth. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000049. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.