Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluorescein – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Bioglo, Fluoresceinnatrium Bausch & Lomb, Fluorets, Fluress, Ful-Glo, Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb, Optax, Thilorbin

ATC kod: S01JA01, S01JA51

Substanser: fluorescein, fluoresceinnatrium

Bedömning

Ögondroppar innehållande fluorescein kan användas utan risk under graviditeten.

Bakgrund

Ögondroppar med fluorescein, eventuellt kombinerat med oxibuprokain används diagnostiskt inom oftalmiatri. Någon absorption av betydelse förekommer inte och fosterskador kan omöjligen orsakas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn vars mödrar angivit exponering för fluoresceinögondroppar i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.