Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flutamid

Klassificering: 3

Preparat: Eulexin®, Flutamid Copyfarm, Flutamid Mylan, Flutamid STADA®

ATC kod: L02BB01

Substanser: flutamid

Bedömning

Exponering för flutamid under graviditet är ovanlig. Om sådan skett i tidig graviditet är risken för att ett manligt foster utvecklar hypospadi troligen betydande och risk finns för uppkomst av ett intersexuellt tillstånd. Vid sådan exponering bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Flutamid är ett antiandrogent preparat med främsta användningsområde prostatacancer. Användning under graviditet är därför inte sannolik. Om exponering i tidig graviditet skett kan en påverkan på ett manligt fosters könsutveckling förväntas med i första hand uppkomst av hypospadi eller intersex.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 18 fall med denna exponering (7 pojkar). Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en öppetstående ductus arteriosus.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.