Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flutikason – för inhalation

Klassificering: 1

Preparat: Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Atemur Diskus, Brisomax Diskus, Brisomax Diskus forte, Flixotide Diskus, Flixotide Evohaler, Flixotide Evohaler 250 micrograms, Flixotide® Diskus®, Fluticasone Cipla, Flutide Diskus, Flutide Evohaler, Flutide® Diskus®, Flutide® Evohaler®, Flutiform, Flutiform K-haler, Icsori, Relanio, RELVAR ELLIPTA, Salflumix Easyhaler, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Flutikason Ebb, Salmex, Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Seretide Diskus forte, Seretide Diskus mite, Seretide Diskus Mite, Seretide Evohaler, Seretide Evohaler forte, Seretide® Diskus®, Seretide® Diskus® forte, Seretide® Diskus® mite, Seretide® Evohaler®, Seretide® Evohaler® forte, Seretide® Evohaler® mite, Trelegy Ellipta, Veraspir Diskus

ATC kod: R03AK06, R03AK10, R03AK11, R03AL08, R03BA05

Substanser: flutikason, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma eller annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Behandling med flutikason för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 31 248 barn. Av dessa barn hade 696 (2,2%) någon missbildning, vilket är en helt normal siffra. Andelen för tidigt födda barn (6,5% mot förväntade 6,2%), och andelen barn med låg födelsevikt (4,0% mot förväntade 4,4%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Flutikason använt för inhalation har i det svenska Medicinska födelseregistret rapporterats av mödrarna till 928 barn. Av dessa barn hade16 någon missbildningsdiagnos (1,7%), vilket, om något, är lägre än det förväntade antalet (19-20 förväntade). Det fanns inte heller någon typ av missbildning som tycktes vara överrepresenterad.

En kombination av flutikason och salmeterol rapporterades av mödrar till 1785 barn. Av dessa barn hade 37 någon missbildningsdiagnos (2,1%), mot 37 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Av barnen hade 13 någon hjärtmissbildning (mot 12-13 förväntade), två hade gom-eller läppgomspalt vilket också är nära det förväntade antalet.

(Siffrorna från födelseregistret för totala antalet exponeringar för inhalationssteroider är från 2017-04-01 medans siffrorna för flutikason och kombinationen med salmeterol, var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52. PubMed
  5. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  6. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.