Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flutikason – intranasalt

Klassificering: 1

Preparat: Avamys, Dymista, Flixonase Nasal, Flixotide Nasal, Flutaide® Nasal, Flutide® Nasal, Flutikason 2care4, Flutikason Orifarm, Flutikason Teva, Otrason

ATC kod: R01AD08, R01AD12, R01AD58

Substanser: flutikason, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat

Bedömning

Flutikason nässpray kan användas under graviditeten utan ökad risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Flutikason tillfört intranasalt absorberas systemiskt i mycket låg utsträckning. Nässpray och näsdroppar kan därför användas under graviditet utan riskökning för barnet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 783 barn vars mödrar har rapporterat användning av flutikason intranasalt under graviditeten. Av dessa barn hade 15 någon missbildning (1,9%), mot 16-17 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal, och ingen typ av missbildningar föreföll heller vara överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.