Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Folinsyra

Klassificering: 1

Preparat: Calcio Folinato, Calcium Folinate 15 mg Tablets, Calcium Folinate 15mg Tablets, Calcium folinate Sandoz, Calciumfolinat Ebewe, Calciumfolinat HEXAL, Calciumfolinat Hospira, Calciumfolinate Teva, Calciumfolinat-GRY, Fedolen, Kalciumfolinat STADA

ATC kod: V03AF03

Substanser: folinsyra, kalciumfolinat (vattenfritt), kalciumfolinat hydrat

Bedömning

Folinsyra kan användas under graviditet.

Bakgrund

Kalciumfolinat används för tillförsel av folinsyra i samband med behandling med vissa cytostatika, till exempel metotrexat. Någon fosterskadande effekt av tillförsel av folinsyra kan inte tänkas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sju fall med denna exponering uppgiven. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-04-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.