Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Follitropin

Klassificering: 2

Preparat: Bemfola, GONAL-f®, Pergoveris, Puregon®

ATC kod: G03GA05, G03GA06, G03GA30

Substanser: follitropin alfa, follitropin beta

Bedömning

Graviditeter som uppstått efter stimulering med follitropin, innebär inte för barnet någon praktiskt betydelsefull risk för missbildning. Stimulering med follikelstimulerande medel kan dock öka risken för flerbörd vilket i sin tur ökar risk för tidig födsel och eventuellt senare sekvele.

Bakgrund

Follitropin alfa (Gonal-F) och beta (Puregon) är FSH-preparat och används hos kvinnor vid infertilitet och exponering under graviditet är därför inte aktuell. Däremot kan man tänka sig att graviditeter som startat efter gonadotropinstimulering skulle innebära risker för barnet. Den mest uttalade risken utgörs av superovulation med uppkomst av flerbörd och därmed förenade problem. Någon orsak att tro att behandlingen i sig skulle öka risken för missbildning hos barnet finns inte. Däremot ingår den ofta i behandling med assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 332 barn, vars mödrar uppgivit att de behandlats med follitropin – tio av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 7 förväntade. Ett barn hade en ospecificerad CNS-missbildning, ett barn hade en gomspalt, ett hade ventrikelseptumdefekt, tre hade pes equinovarus, ett en ryggradsdeformering samt artrogrypos, ett barn Downs syndrom och två polydaktyli. Vidare var 85 barn födda i flerbörd (mot 9-10 förväntade), och 59 barn (mot 20-21 förväntade) var födda för tidigt. Graviditetsutfallet stämmer med att substansen används vid ovulationsstimulering eller assisterad befruktning.

Uppdaterat: 2016-04-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Källen B, Olausson PO, Nygren KG. Neonatal outcome in pregnancies from ovarian stimulation. Obstet Gynecol 2002;100:414-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter