Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fomepizol

Klassificering: 2

Preparat: Antizol, Fomepizole EUSA Pharma, Fomepizole for Injection, Fomepizole Injection

ATC kod: V03AB34

Substanser: fomepizol, fomepizolsulfat

Bedömning

Om indikation föreligger för användning av fomepizol vid etylenglykolförgiftning får rädsla för fosterskador inte hindra användning.

Bakgrund

Fomepizol används som antidot vid akut förgiftning med etylenglykol. Fosterskadande effekter har setts i reproduktionstest på djur men deras relevans för människa är oklar. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.