Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fomivirsen

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: fomivirsen

Bedömning

Fomivirsen för intraokulär tillförsel kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Fomivirsen används såsom intravitreal injektion vid CMV-retinit betingad av AIDS. Ingen systemisk absorption kan påvisas och det är därför osannolikt att ett foster skall kunna påverkas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter