Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Formoterol

Klassificering: 2

Preparat: Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Assieme Turbuhaler, Bevespi Aerosphere, Bufomix Easyhaler, Duaklir Genuair, DuoResp Spiromax, Flutiform, Flutiform K-haler, Foradil HFA, Foradil®, Formatris Novolizer, Innovair, Innovair nexthaler, Oxez Turbuhaler, Oxis Turbuhaler, Oxis® Turbuhaler®, Rilast forte Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Symbicort, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort® forte Turbuhaler®, Symbicort® mite Turbuhaler®, Symbicort® Turbuhaler®, Trimbow

ATC kod: R03AC13, R03AK07, R03AK08, R03AK11, R03AL05, R03AL07, R03AL09

Substanser: formoterol, formoterolfumaratdihydrat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma och annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Erfarenheten av användning av formoterol är betryggande och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med formoterol kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Astma och annan obstruktiv lungsjukdom ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer. Det finns begränsat med data i litteraturen över användning av formoterol under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 6 844 barn vars mödrar uppgivit användning av formoterol under tidig graviditet. Det fanns 150 barn som hade någon missbildningsdiagnos (2,0%), mot 143 förväntade. Missbildningsfrekvensen är således helt normal. Några grupper av missbildningar enligt följande: 47 barnen hade något hjärtfel (49 förväntade), 15 barn hade gom- eller läppgomspalt (10 förväntade), två barn hade en ösofagus/tarmatresi (4 förväntade), 13 barn hade någon missbildning i eller kring njurarna (10 förväntade), 14 barn hade hypospadi (17 förväntade), tre barn hade extremitetsreduktion (2 förväntade), sex barn hade multipla missbildningar (7 förväntade), och åtta barn hade någon kromosomavvikelse (10 förväntade). Av de uppräknade tillstånden var det endast andelen barn med ansiktsspalter som var misstänkt förhöjd.

Andelen barn som var för tidigt födda var inte förhöjd (6,2% mot 6,2% förväntade), men andelen barn som var lätta för tiden var klart större än förväntat (3,1% mot 2,7% förväntat).

Vid astma sker oftast en kombinerad behandling, bl.a. med inhalerade steroider. Ett sådant kombinationspreparat (Symbicort), där formoterol kombinerats med steroiden budesonid, finns angivet i 4 818 av ovan angivna fall. Det fanns 111 barn som hade en missbildningsdiagnos (2,3%), mot 101 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså normal, men andelen barn med kluven läpp eller läpp-gom var möjligtvis förhöjd, 11 barn mot 6-7 förväntade.

Andelen barn som var för tidigt födda var normal (6,0% mot 6,2% förväntade) men antalet barn som var lätta för tiden var, även för kombinationen, aningen fler än förväntat (3,1% mot 2,7% förväntade).

Uppdaterat: 2017-09-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.