Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosfomycin

Klassificering: 2

Preparat: Fosfocina, Fosfocine, Fosfomycin Infectopharm, Fosmicin-S, Infectofos, Monuril, Monuril 3000, Monuril Zambon GmbH

ATC kod: J01XX01

Substanser: fosfomycin, fosfomycinnatrium, fosfomycintrometamol

Bedömning

Eftersom erfarenheterna av fosfomycin under graviditet är relativt begränsade, bör substansen tills vidare undvikas i tidig graviditet (första trimestern) om det finns lämplig alternativ behandling. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av fosfomycin under graviditet är relativt begränsade men det finns inga data som tyder på en fosterskadande effekt [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, där modern rapporterat användning av fosfomycin. Ett barn hade en missbildningsdiagnos, ett komplicerat hjärtfel med transposition av de stora kärlen, förmaksseptumdefekt och ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2019-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Mannucci C, Dante G, Miroddi M, Facchinetti F, D'Anna R, Santamaria A et al. Vigilance on use of drugs, herbal products, and food supplements during pregnancy: focus on fosfomycin. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(1):125-128. PubMed
  2. Philipps W, Fietz AK, Meixner K, Bluhmki T, Meister R, Schaefer C et al. Pregnancy outcome after first-trimester exposure to fosfomycin for the treatment of urinary tract infection: an observational cohort study. Infection. 2019. PubMed
  3. Reeves DS. Treatment of bacteriuria in pregnancy with single dose fosfomycin trometamol: a review. Infection. 1992;20 Suppl 4:S313-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.