Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Foskarnet

Klassificering: 3

Preparat: Foscavir Clinigen

ATC kod: J05AD01

Substanser: foskarnet, foskarnetnatrium, foskarnetnatriumhexahydrat

Bedömning

Foskarnet bör inte ges under graviditet. Erfarenhet av foskarnet under graviditet saknas, och osäkerheten om riskerna för fosterskador är betydande. Om exponering skett i tidig graviditet, bör remittering ske till specialist för beslut om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Forskarnet används främst vid CMV-infektioner, tillstånd som i sig innebär en risk för fosterskada. Patienterna har vanligen AIDS eller är organtransplanterade. Några erfarenheter från behandling under graviditet finns inte och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn, vars moder angivit användning av forskarnet i tidig graviditet. Osäkerheten om riskerna för fosterskador är alltså betydande.

Uppdaterat: 2013-01-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter