Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Framycetin

Klassificering: 1

Preparat: Leukase N Kegel, Proctosedyl rektaalivoide, Proctosedyl®

ATC kod: C05AA01, D06A

Substanser: framycetin, framycetinsulfat

Bedömning

Framecytin för utvärtes behandling liksom i stolpiller kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Framecytin används för utvärtes bruk i sårkompresser. Framycetin ingår också i Proctosedyl salva och stolpiller tillsammans med cinkokain och hydrokortison. Någon absorption av framycetin som skulle kunna innebära en risk för fosterskada är inte trolig.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för framycetin.

Uppdaterat: 2013-10-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.