Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Frovatriptan

Klassificering: 2

Preparat: Frova, Migard

ATC kod: N02CC07

Substanser: frovatriptan, frovatriptansuccinatmonohydrat

Bedömning

Frovatriptan ska användas med försiktighet under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är mycket begränsad. Däremot finns det betryggande data som tyder på att släktsubstansen sumatriptan saknar negativ påverkan på fostret. Om frovatriptan har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Konklusiva studier av användningen av frovatriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har reproduktionstoxikologiska effekter. Frovatriptan bör dock tills vidare användas med försiktighet under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501. PubMed
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9. PubMed
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15. PubMed
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed
  5. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol 2000;182:159-63. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter