Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fulvestrant

Klassificering: 3

Preparat: Faslodex®, Fulvestrant Sandoz

ATC kod: L02BA03

Substanser: fulvestrant

Bedömning

Fulvestrant skall inte användas under graviditet. Erfarenhet av fulvestrant under graviditet saknas, men i djurstudier har substansen visat sig ha teratogena egenskaper, och även öka risken för fosterdöd. Om exponering skett under graviditet skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Fulvestrant har som indikation avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor och användning under graviditet bör inte kunna ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter