Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Fucidin, Fucidin®, Fucidin®-Hydrocortison, Fucidine, Fucidin-Hydrocortison, Fucithalmic, Fucithalmic®, Fusidinsyra/Betametason LEO, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4

ATC kod: D06AX01, D07CA01, D07CC01, D09AA02, S01AA13

Substanser: diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat

Bedömning

Lokal användning av fusidinsyra i form av salva/kräm eller ögondroppar kan ske under hela graviditeten utan risk.

Bakgrund

Vid lokal användning i salva eller ögondroppar sker ingen absorption av betydelse, som skulle kunna leda till fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 48 barn, vars mödrar rapporterat användning av fusidinsyra som hudsalva - ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1 förväntat). Kvinnor till 36 barn uppgav att de använt fusidinsyra som ögondroppar. Två av dessa barn hade någon missbildning (0-1 förväntat).

Uppdaterat: 2015-10-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.