Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Fucidin, Fucidin®, Fucidine

ATC kod: J01XC01

Substanser: diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat

Bedömning

Det saknas underlag för att bedöma huruvida fusidinsyra som systemisk behandling kan verka fosterskadande i tidig graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Systemisk fusidinsyra bör inte användas i slutet av graviditeten på grund av risk för kärnikterus.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier över användning av fusidinsyra i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Vid systemisk behandling har bilirubinförträngande effekt påvisats av fusidinsyra in vitro och det finns risk för kärnikterus vid behandling i sen graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter