Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fytomenadion

Klassificering: 1

Preparat: Ka-Vit, Ka-Vit Tropfen, Konakion, Konakion MM, Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml, Konakion Novum, Konakion prima infanzia, Konakion®, Konakion® Novum, Menadion "Medic", Mephyton, Neokay

ATC kod: B02BA01

Substanser: fytomenadion

Bedömning

Vitamin K kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Vitamin K saknar rimligen fosterskadande effekt. Inga epidemiologiska studier över användning av vitamin K i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 150 barn, vars mödrar angivit användning av vitamin K i tidig graviditet . Tre av dessa barn hade någon missbildningsdiagnos (mot 3 förväntade). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2018-06-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.