Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadobutrol

Klassificering: 2

Preparat: Gadovist®

ATC kod: V08CA09

Substanser: gadobutrol

Bedömning

Erfarenheterna med att använda gadobutrol i tidig graviditet är begränsade och det kan finnas skäl att för säkerhets skull undvika sådana undersökningar, om det finns alternativ. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Gadobutrol är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade och försiktighet i tidig graviditet är att rekommendera. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder uppges ha fått gadobutrol – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter