Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadodiamid

Klassificering: 2

Preparat: Omniscan

ATC kod: V08CA03

Substanser: gadodiamid

Bedömning

Erfarenheterna med att använda gadodiamid i tidig graviditet är begränsade och det kan finnas skäl att för säkerhets skull undvika sådana undersökningar, om alternativ finns. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Gadodiamid är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade och försiktighet i tidig graviditet är att rekommendera. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2016-02-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter