Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadofosveset

Klassificering: 2

Preparat: Ablavar

ATC kod: V08CA11

Substanser: gadofosveset, gadofosvesettrinatrium

Bedömning

Erfarenheterna med att använda gadofosveset i tidig graviditet är begränsade och det kan finnas skäl att för säkerhets skull undvika sådana undersökningar, om det finns alternativ. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gadofosveset är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi. Erfarenheterna av användning under graviditet saknas och försiktighet i tidig graviditet är att rekommendera. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter