Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadoterinsyra

Klassificering: 2

Preparat: Clariscan, Dotarem

ATC kod: V08CA02

Substanser: gadoterinsyra

Bedömning

Erfarenheterna med att använda gadoterinsyra i tidig graviditet är begränsade och det kan finnas skäl att för säkerhets skull undvika sådana undersökningar, om alternativ finns. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Gadoterinsyra är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade och försiktighet i tidig graviditet är att rekommendera. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppges ha exponerats – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter