Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadoversetamid

Klassificering: 2

Preparat: Optimark

ATC kod: V08CA06

Substanser: gadoversetamid

Bedömning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med gadoversetamid saknas. Gadoversetamid bör användas under graviditet endast när kontrastförstärkt MRT kan vara av stor klinisk betydelse och det saknas goda alternativ. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Gadoversetamid är indicerat för användning vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av centrala nervsystemet (CNS) och levern. Substansen har möjligen en viss teratogen effekt på några arter i djurförsök vid upprepad dosering.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder rapporterat att hon använt gadoversetamid under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter