Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadoxetin

Klassificering: 2

Preparat: Primovist

ATC kod: V08CA10

Substanser: dinatriumgadoxetat, gadoxetinsyra

Bedömning

Det finns ingen erfarenhet av gadoxetin under graviditet och viss försiktighet är därmed att rekommendera. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Gadoxetin är ett kontrastmedel för upptäckt av fokala leverlesioner. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter