Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Galantamin

Klassificering: 2

Preparat: Galantamin Actavis, Galantamin Ebb, Galantamin Krka, Galantamin Mylan, Galantamin Orion, Galantamin Sandoz, Galantamin STADA, Galantamin Teva, Galantamine Medical Valley, Reminyl, Reminyl®

ATC kod: N06DA04

Substanser: galantamin, galantaminhydrobromid

Bedömning

Frågan om eventuell fosterskadande effekt av galantamin borde sällan bli aktuell. Om exponering skett i tidig graviditet innebär detta inget skäl för att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Galantamin är en kolinesterashämmare som främst används vid demens av Alzheimertyp och användning av gravid kvinna är osannolik. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.