Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Galsulfas

Klassificering: 2

Preparat: Naglazyme

ATC kod: A16AB08

Substanser: galsulfas

Bedömning

Erfarenheterna av användning av galsulfas under graviditet är mycket begränsade och användning bör därför ske med viss försiktighet. Men förmodligen kan galsulfas utan risk användas under graviditet i de mycket få fall detta kan bli aktuellt.

Bakgrund

Galsulfas används vid terapi av mukopolysackaridos VI. Användning under graviditet är inte trolig men innebär förmodligen inte någon risk för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter